آرشیو مطالب : آلاینده

آخرین وضعیت كیفیت هوای پایتخت در آخرین جمعه تابستان

آخرین وضعیت كیفیت هوای پایتخت در آخرین جمعه تابستان

كاهش كیفیت هوا در تهران

كاهش كیفیت هوا در تهران
براساس گزارش شركت كنترل كیفیت هوای پایتخت:

آلاینده ازن تهران را تا مرز آلودگی پیش برد

آلاینده ازن تهران را تا مرز آلودگی پیش برد

هوای پایتخت امروز برای گروه های حساس ناسالم می شود

هوای پایتخت امروز برای گروه های حساس ناسالم می شود

افزایش غلظت دی اكسید گوگرد در جنوب تهران

افزایش غلظت دی اكسید گوگرد در جنوب تهران

هوای پایتخت سالم می باشد

هوای پایتخت سالم می باشد

هوای تهران در مرداد ماه ۱۱ روز آلوده بود

هوای تهران در مرداد ماه ۱۱ روز آلوده بود

جمع آوری دو واحد آلاینده و غیرمجاز در غرب استان تهران

جمع آوری دو واحد آلاینده و غیرمجاز در غرب استان تهران
گزارش حیوان خانگی؛

واحدهای آبكاری به خارج تهران منتقل می شوند

واحدهای آبكاری به خارج تهران منتقل می شوند
رییس اداره محیط زیست تهران:

بیشترین سهم شكایات محیط زیستی مربوط به ۴ منطقه تهران است

بیشترین سهم شكایات محیط زیستی مربوط به ۴ منطقه تهران است

خزر ارومیه می شود؟

خزر ارومیه می شود؟

تهرانی ها یك روز دیگر را با هوای سالم سپری كردند

تهرانی ها یك روز دیگر را با هوای سالم سپری كردند

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت
انصاری اعلام كرد

ساماندهی اوراقچی ها و برخی صنوف آلاینده در مناطق جنوبی تهران

ساماندهی اوراقچی ها و برخی صنوف آلاینده در مناطق جنوبی تهران

هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

هوای پایتخت در محدوده قابل قبول
بر اساس گزارش شركت كنترل كیفیت هوای پایتخت؛

وزش باد شدید هوای تهران را در شرایط سالم قرار داد

وزش باد شدید هوای تهران را در شرایط سالم قرار داد

نهمین روز پی در پی آلودگی هوا در تهران

نهمین روز پی در پی آلودگی هوا در تهران

تصفیه آب و تصفیه هوا

تصفیه آب و تصفیه هوا

ازن برای پنجمین روز پی در پی هوای پایتخت را آلوده كرد

ازن برای پنجمین روز پی در پی هوای پایتخت را آلوده كرد
تهران در آستانه تجربه بیستمین روز آلوده؛

آلاینده ازن هوای تهران را به مرز آلودگی رساند

آلاینده ازن هوای تهران را به مرز آلودگی رساند
شركت كنترل كیفیت هوای تهران؛

هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد

هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد

هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

هوای پایتخت در محدوده قابل قبول
مروری بر نتایج یك پژوهش نشان داد

كاهش كیفیت آب های زیرزمینی زاینده رود

كاهش كیفیت آب های زیرزمینی زاینده رود
استاندار مركزی:

پاییز بدی را گذراندیم

پاییز بدی را گذراندیم

ازن برای سومین روز پی در پی هوای پایتخت را آلوده كرد

ازن برای سومین روز پی در پی هوای پایتخت را آلوده كرد
گزارش حیوان خانگی؛

شاهوار شاهرود در یك قدمی مرگ است

شاهوار شاهرود در یك قدمی مرگ است

هوای پایتخت در آستانه قرارگیری در شرایط ناسالم برای گروههای حساس

هوای پایتخت در آستانه قرارگیری در شرایط ناسالم برای گروههای حساس

كاهش كیفیت هوا در انتظار شهروندان تهرانی

كاهش كیفیت هوا در انتظار شهروندان تهرانی

كیفیت مطلوب هوای پایتخت طی امروز

كیفیت مطلوب هوای پایتخت طی امروز

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت
حیوان خانگی - خرید و فروش حیوانات خانگی
petiab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت حیوان خانگی محفوظ است

حیوان خانگی حیوان خانگی

خرید و فروش حیوانات خانگی