آرشیو مطالب : اقلیم

یادداشت مهمان،

شكار انسان با تله گرمایش زمین و تغییر اقلیم

شكار انسان با تله گرمایش زمین و تغییر اقلیم
گزارش حیوان خانگی؛

پایش ماهواره ای ذخایر آبی كشور بعد از بارندگیهای فروردین

پایش ماهواره ای ذخایر آبی كشور بعد از بارندگیهای فروردین
پیش بینی یك هواشناس؛

تغییر روند اقلیمی ایران به سمت اقلیم بارشی تا سال ۱۴۳۰

تغییر روند اقلیمی ایران به سمت اقلیم بارشی تا سال ۱۴۳۰
در گزارش حیوان خانگی مطرح شد؛

سال جاری هیچ خودرویی با استاندارد یورو۴ پلاك گذاری نمی گردد

سال جاری هیچ خودرویی با استاندارد یورو۴ پلاك گذاری نمی گردد

ساعتی برای تسكین زخم های زمین

ساعتی برای تسكین زخم های زمین
كردوانی :

هیچ تغییر اقلیمی در ایران اتفاق نیفتاده است

هیچ تغییر اقلیمی در ایران اتفاق نیفتاده است

پیام رئیس سازمان هواشناسی كشور به مناسب روز جهانی هواشناسی

پیام رئیس سازمان هواشناسی كشور به مناسب روز جهانی هواشناسی

ورود 3 سامانه بارشی به كشور تا هفته اول فروردین

ورود 3 سامانه بارشی به كشور تا هفته اول فروردین

توزیع ۹ میلیون اصله نهال در هفته منابع طبیعی

توزیع ۹ میلیون اصله نهال در هفته منابع طبیعی

افزایش ۳۰ درصدی خطر آتش سوزی در جنگل های استرالیا با تغییرات اقلیمی

افزایش ۳۰ درصدی خطر آتش سوزی در جنگل های استرالیا با تغییرات اقلیمی
پیامی به مناسبت روز جهانی حیات وحش؛

آینده حیات وحش در دستان ماست

آینده حیات وحش در دستان ماست

آیا ایران از دوره طولانی خشكسالی خارج شده است؟

آیا ایران از دوره طولانی خشكسالی خارج شده است؟
نخستین همایش ملی تنوع زیستی فراخوان داد؛

رویكردهای نوین در حفاظت از تنوع زیستی بررسی می شود

رویكردهای نوین در حفاظت از تنوع زیستی بررسی می شود

تندبادهای ناشی از تغییرات اقلیمی تهدیدی مهم برای حشرات مفید

تندبادهای ناشی از تغییرات اقلیمی تهدیدی مهم برای حشرات مفید

مسوول سولفورزدایی از سوخت، وزارت نفت یا نیرو؟

مسوول سولفورزدایی از سوخت، وزارت نفت یا نیرو؟
مهر بررسی می كند؛

خشكسالی یا ترسالی؟ مساله این نیست!

خشكسالی یا ترسالی؟ مساله این نیست!
در قالب یك طرح مطالعاتی صورت گرفت؛

همكاری فنی فائو با ایران در ارزیابی ریسك خشكسالی دریاچه ارومیه

همكاری فنی فائو با ایران در ارزیابی ریسك خشكسالی دریاچه ارومیه

گمانه زنی ها درباره علل مرگ پرندگان مهاجر میانكاله

گمانه زنی ها درباره علل مرگ پرندگان مهاجر میانكاله
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران:

انجام مطالعات تأثیر تغییر اقلیم بر خشك شدن تالاب ها ضروریست

انجام مطالعات تأثیر تغییر اقلیم بر خشك شدن تالاب ها ضروریست
علت مرگ ده ها هزار گیله مات در سواحل غربی آمریكا بررسی شد

احتمال تلف شدن یك میلیون پرنده دریایی به علت گرما

احتمال تلف شدن یك میلیون پرنده دریایی به علت گرما

انقراض ۳۰ گونه جانوری در استرالیا یك فاجعه بین المللی است

انقراض ۳۰ گونه جانوری در استرالیا یك فاجعه بین المللی است
رییس سازمان جنگل ها عنوان كرد؛

كاهش سطح آتش سوزی در جنگل های ایران

كاهش سطح آتش سوزی در جنگل های ایران

خطر انقراض پروانه های شهریار به علت تغییرات اقلیمی

خطر انقراض پروانه های شهریار به علت تغییرات اقلیمی

سفر به سواحل نیلگون خلیج فارس با تور كیش

سفر به سواحل نیلگون خلیج فارس با تور كیش
رئیس سازمان محیط زیست:

سیاست های تخریبی منابع آبی ما چندین برابر ۴۰ سال پیش است

سیاست های تخریبی منابع آبی ما چندین برابر ۴۰ سال پیش است
باغستان قزوین هر روز آب می رود

آن باغستان كجا و این باغستان كجا!

آن باغستان كجا و این باغستان كجا!

آخر طولانی ترین نشست اقلیمی سازمان ملل با كمترین پیشرفت

آخر طولانی ترین نشست اقلیمی سازمان ملل با كمترین پیشرفت
رییس سازمان هواشناسی:

تا سال 2060 كشور در حالت خشكسالی خواهد بود

تا سال 2060 كشور در حالت خشكسالی خواهد بود

آگهی محیط زیست درباره پیش فروش محصولات ایران خودرو با یورو ۴

آگهی محیط زیست درباره پیش فروش محصولات ایران خودرو با یورو ۴
به مناسبت روز جهانی كوهستان تاكید شد

گنجینه های طبیعی زمین را حفظ نماییم

گنجینه های طبیعی زمین را حفظ نماییم
حیوان خانگی - خرید و فروش حیوانات خانگی
petiab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت حیوان خانگی محفوظ است

حیوان خانگی حیوان خانگی

خرید و فروش حیوانات خانگی