آرشیو مطالب : شهرداری

عضو شورای تهران:

نصب فیلتر های دود برروی اتوبوس های پایتخت كارایی ندارد

نصب فیلتر های دود برروی اتوبوس های پایتخت كارایی ندارد

بیش از 10 تن زباله از منطقه سد كلان پاكسازی شد

بیش از 10 تن زباله از منطقه سد كلان پاكسازی شد

فاضلاب شهری، بلای جان رودخانه ها

فاضلاب شهری، بلای جان رودخانه ها

هوای پایتخت سالم می باشد

هوای پایتخت سالم می باشد

كیفیت هوای پایتخت با شاخص 66 سالم می باشد

كیفیت هوای پایتخت با شاخص 66 سالم می باشد

كیفیت هوای پایتخت با شاخص 71 سالم می باشد

كیفیت هوای پایتخت با شاخص 71 سالم می باشد

كیفیت هوای تهران سالم می باشد

كیفیت هوای تهران سالم می باشد

آلودگی هوای تهران برای گروه های حساس

آلودگی هوای تهران برای گروه های حساس

قطع درخت خشك شده محله حكیمیه

قطع درخت خشك شده محله حكیمیه
حیوان خانگی - خرید و فروش حیوانات خانگی
petiab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت حیوان خانگی محفوظ است

حیوان خانگی حیوان خانگی

خرید و فروش حیوانات خانگی