بررسی آثار بهداشتی و اقتصادی هوای آلوده در ۲۷ شهر كشور؛

افزایش ۸۷ درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال قبل

افزایش ۸۷ درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال قبل به گزارش حیوان خانگی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به انجام مطالعه ای برای کمی سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب به آلاینده ذرات معلق PM 2.5، به تشریح عوارض این معضل بهداشتی در کشور پرداخت و اظهار داشت: در سال 1400 تعداد همه مرگ های منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM2.5 بیش از 87 درصد نسبت به سال 1399 بالا رفته است.


دکتر عباس شاهسونی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به عوارض آلودگی هوا بر سلامت افراد، اظهار داشت: مواجهه با آلودگی هوا در کشورهای توسعه یافته چهارمین عامل مرگ در جهان بعد از خطرات متابولیک، رژیم غذایی و دود سیگار است. این در حالیست که در کشورهای درحال توسعه، آلودگی هوا سومین ریسک فاکتور مرگ است. در حقیقت مطالعات جهانی نشان داده است آلودگی هوای آزاد و داخل در مناطق شهری و روستایی سالیانه منجر به بالای هفت میلیون مرگ زودرس می شود.
بررسی آثار بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوا در ۲۷ شهرشاهسونی با اشاره به آخرین مطالعه وزارت بهداشت در ایران در حوزه آلودگی هوا تحت عنوان "کمی سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب به آلاینده ذرات معلق PM ۲.۵"، توضیح داد: این مطالعه در ۲۷ شهر تهران، اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایلام، سنندج، همدان، خرم آباد، اراک، کرج، کرمانشاه، آبادان، شهرکرد، یزد، ارومیه، کرمان، قزوین، بیرجند، قم، زابل، بجنورد، زنجان، بوشهر، اردبیل و زاهدان در سال ۱۴۰۰ با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر انجام شده است.
او در پاسخ به سوالی درباره ی علت نبودن شهرهای شمالی کشور در این مطالعه، توضیح داد: در شهرهای شمالی با وجود این که ایستگاه سنجش کیفیت هوا وجود دارد، اما داده معتبر و پیوسته نداشتیم و یا آمار ارائه شده به ما با شواهد فرق داشت که این مساله سبب شد این شهرها در مطالعه قرار نگیرند.
وی اضافه کرد: بر طبق این مطالعه مشخص شد در سال ۱۴۰۰ میانگین غلظت ذرات معلق PM۲.۵ در ۲۷ شهر ذکر شده بیش از ۶ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت ( ۵میکروگرم در مترمکعب) و بیش از ۲.۵ برابر استاندارد ملی ( ۱۲ میکروگرم در مترمکعب) است. همین طور در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲۴۲ روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM۲.۵ در ۲۷ شهر ذکر شده بالاتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت (۱۵ میکروگرم در متر مکعب) بوده است که بالاترین تعداد روزها مربوط به مشهد با ۳۵۷ روز در ضمن سال ۱۴۰۰ بوده است. در شهر تهران نیز ۳۵۵ روز میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM۲.۵ بالاتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت بوده است.
۵ کلانشهر تنها ۱۰ روز هوای خوب داشتندشاهسونی افزود: طی سال ۱۴۰۰ در شهرهای مورد مطالعه کشور تقریباً ۱۶.۷ درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا ذرات معلق PM۲.۵ در محدوده خوب، ۶۲.۶ درصد در محدوده هوای قابل قبول، ۱۶.۵ درصد در محدوده هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۳.۴ درصد در محدوده هوای ناسالم برای همه گروه ها، ۰.۴۲ درصد در محدوده هوای خیلی ناسالم و ۰.۴۱ درصد در محدوده هوای خطرناک بود و مشخص شد نسبت به سال ۱۳۹۹ تعداد روزهای دارای هوای خوب پنج درصد کم شده است. شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج نیز دارای کمتر از ۱۰ روز هوای خوب در سال ۱۴۰۰ بوده اند.
بیشترین تعداد روزهای هوای خوب در اردبیلوی اضافه کرد: کمترین میزان غلظت ذرات معلق PM۲.۵ مربوط به شهر اردبیل بود و در حقیقت بیشترین تعداد روزهای هوای خوب مربوط به شهر اردبیل با ۲۹۷ روز است.
افزایش تاثیر پدیده طوفان گرد و غبار در ۴ شهروی با تأکید بر لزوم تلاش بیشتر مسئولان برای افزایش تعداد روزهای با هوای خوب، بیان کرد: هرچند باتوجه به اقدامات انجام گرفته طی سالهای اخیر تعداد روزهای با هوای قابل قبول بالا رفته است، اما هنوز با استانداردهای جهانی و رهنمود سازمان جهانی بهداشت فاصله بسیاری داریم. در شهرهای مورد مطالعه کشور تقریباً ۱۹۷ روز سال کیفیت هوا قابل قبول است؛ گرچه آلودگی هوا در این سطح هم ممکنست برای تعداد بسیار کمی از افراد با ملاحظات بهداشتی خاص همراه باشد. در این شرایط افرادی که نسبت به ذرات معلق حساسیت ویژه ای دارند ممکنست علایم تنفسی در آنها مشاهده شود. بیشترین تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه ها، خیلی ناسالم و خطرناک مربوط به شهرهایی است که با پدیده طوفان گرد و غبار روبرو هستند همچون زابل، اهواز، کرمانشاه و دزفول که موجب اثرات سوء بهداشتی بسیاری بر سلامتی ساکنین این شهرها شده است.
شاهسونی اشاره کرد: سازمان های مسئول باید اقدامات بسیار فوری را در مناطق تولید گرد و غبار اجرا کنند تا حداقل روند رو به رشد تولید گرد و غبار و تعداد روزهایی که این پدیده در این استانها رخ می دهد، کم شود.
بیش از ۲۰ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال گذشتهاو درباره ی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در ۲۷ شهر مورد مطالعه ۲۰۸۳۷ نفر بوده است. در شهر تهران در سال قبل به طور متوسط مرگ ۶۳۹۸ نفر منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ است. نتایج نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط جزء مرگ کل منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با ۱۲.۵۹ درصد است که این جزء منتسب در شهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، کرج، اصفهان و دزفول که با آلودگی هوای شهری و و پدیده گرد و غبار درگیر هستند، بالاتر از میانگین کشوری است.
بررسی میزان مرگ و میر ۴ بیماری مهم منتسب به آلودگی هوارییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، اظهار داشت: تعداد مرگ به سبب بیماری های مزمن انسداد ریوی(COPD) منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ در شهرهای مورد مطالعه به طور متوسط ۵۷۴ نفر بوده است. در شهر تهران نیز به طور متوسط تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ تعداد ۱۲۰ نفر بوده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های در رابطه با مرگ ومیر ناشی از بیماریهای مزمن انسداد ریوی ۲۲۵ میلیون دلار تخمین زده شده است.
وی اضافه کرد: میانگین تعداد مرگ در سال ۱۴۰۰ به سبب سرطان ریه در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در مجموع ۲۷ شهر مورد مطالعه به طور متوسط ۵۱۳ نفر بود. در شهر تهران به طور متوسط مرگ ۱۶۱ نفر منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ به سبب سرطان ریه بوده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های در رابطه با مرگ ومیر ناشی از سرطان ریه ۲۰۱ میلیون دلار تخمین زده شده است. میزان خسارت اقتصادی مرگ و میرهای ناشی از سرطان ریه منتسب به آلودگی هوا به نحو شایان توجهی بیش از پنج سال قبل بوده است.
او درباب تعداد مرگ های سال ۱۴۰۰ به سبب بیماری های ایسکمیک قلبی منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵، اشاره کرد: تعداد این مرگ ها در ۲۷ شهر مورد مطالعه به طور متوسط ۴۹۲۳ نفر بوده است و در شهر تهران این آمار به شکل میانگین ۱۳۲۲ نفر گزارش شده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های در رابطه با مرگ ومیر ناشی از ایسکمیک قلبی ۱۹۳۲ میلیون دلار تخمین زده شده است.
شاهسونی افزود: میانگین تعداد مرگ در سال ۱۴۰۰ به سبب سکته مغزی منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر مورد مطالعه به طور متوسط ۱۹۷۲ نفر بوده است که در شهر تهران این آمار به شکل میانگین ۶۶۶ نفر گزارش شده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های در رابطه با مرگ و میر ناشی از سکته مغزی ۷۷۴ میلیون دلار تخمین زده شده است.
افزایش ۸۷ درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال۱۴۰۰وی با اشاره به کاهش تعداد مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، اشاره کرد: اما این روند در سال ۱۳۹۹ متوقف و افزایشی شد و در سال ۱۴۰۰ تعداد همه مرگ های منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد. این روند افزایشی در تمامی علل مرگ به سبب مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ مشهود است؛ چنانچه تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹، تعداد مرگ به سبب سکته مغزی منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ و تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ بالا رفته است.
در همین زمینه بخوانید:
اسامی آلوده ترین شهرهای کشور/وزارت نفت عقب تر ازتعهدات
مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بالاتر از ایدز و مالاریا
هزینه ۲۲۷ هزار میلیاردی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا طی یک سالوی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ در مجموع هزینه در رابطه با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ مقدار ۸.۱۷ میلیارد دلار (معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است. این مقدار نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰ درصد بالا رفته است.
او اشاره کرد: کل هزینه های در رابطه با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به ذرات معلق PM۲.۵، مرگ و میر ناشی از بیماریهای ایسکمیک قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه و بیماریهای مزمن انسداد ریوی در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱.۳ میلیارد دلار (معادل ۳۱۴ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است.
پایتخت متحمل بیشترین خسارت اقتصادی از آلودگی هواوی بیان کرد: بیشترین خسارت اقتصادی در کلانشهر تهران (۳.۴ میلیون دلار معادل ۹۴ هزار میلیارد تومان) بر آورد شده بود. بعد از کلانشهر تهران شهرهایی که دارای بیشترین جمعیت و یا بالاترین مقادیر آلودگی هوا بودند همچون مشهد، شیراز، کرج، اصفهان و اهواز قرار گرفتند.
هزینه های اقتصادی آلودگی هوا در ۹ کلانشهر دیگررییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت درباره ی مرگ ومیرهای منتسب به آلودگی هوا و هزینه های اقتصادی ناشی از آن در ۹ کلانشهر دیگر علاوه بر تهران که آلودگی هوای بیشتری را تجربه می کنند، توضیحاتی ارائه کرد و اظهار داشت: برمبنای مطالعه ای که انجام شده است در شهر اهواز تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۱۰۶۷ نفر بوده است. تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۹ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۱۶ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۴۲۳ نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۷۰ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر اهواز به طور متوسط ۶۲۱ میلیون دلار معادل با ۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی اضافه کرد: در شهر مشهد تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۱۸۹۱ نفر بوده است. تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۸۴ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳۹ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۴۰۶ نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۸۹ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر مشهد به طور متوسط ۱۰۲۲ میلیون دلار معادل با ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
او درباره ی این مساله در شهر اصفهان نیز توضیح داد: تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۱۶۶۴ نفر بوده است. تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۴۲ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۴۸ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۴۱۱ نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۴۴ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان به طور متوسط ۹۰۵ میلیون دلار معادل با ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی تبریز را هم کلانشهر آلوده دیگری در کشور معرفی نمود و افزود: تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ در شهر تبریز به شکل میانگین ۱۳۱۶ نفر بوده است. تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۳۴ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳۴ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۲۲۵ نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۴۰ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر تبریز به طور متوسط ۶۸۶ میلیون دلار معادل با ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
او همین طور اظهار داشت: در شهر شیراز نیز تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۹۵۲ نفر بوده است. تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۹۱ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۲۳ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۵۹ نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۹۵ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر شیراز به طور متوسط ۵۱۷ میلیون دلار معادل با ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
شاهسونی اضافه کرد: در شهر کرج نیز تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۱۲۰۰ نفر بوده است. تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۲۸ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳۵ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۳۹۰نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۸۷ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر کرج به طور متوسط ۶۸۲ میلیون دلار معادل با ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
او درباره ی تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ در شهر کرمانشاه، اشاره کرد: تعداد کل مرگ ها به شکل میانگین ۹۶۶ نفر بوده است. تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۲۹ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳۰ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۳۳۹ نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۰۷ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر کرمانشاه به طور متوسط ۵۷۷ میلیون دلار معادل با ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اعلان اینکه تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ در شهر قم به شکل میانگین ۷۹۲ نفر بوده است، اشاره کرد: تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۱۹ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۱۰ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۷۶ نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۲۱ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر قم به طور متوسط ۳۹۹ میلیون دلار معادل با ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
شاهسونی با اعلان اینکه تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ در اراک، شهر صنعتی مجاور استان قم به شکل میانگین ۴۹۲ نفر بوده است، اظهار داشت: همین طور تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال در اراک ۱۳ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۱۰ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۹۳ نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۵۴ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر اراک به طور متوسط ۲۵۹ میلیون دلار معادل با ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
هوای زابل؛ آلوده ترین هوا در کشوراو اشاره کرد: بالاترین میانگین غلظت ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ مربوط به شهر زابل گزارش شد که حتی بیش از ۱۲ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت بود؛ در واقع بیشترین تعداد روزهای هوای خطرناک در سال ۱۴۰۰ مربوط به شهر زابل با ۱۵ روز بوده است.
به گفته شاهسونی، در شهر زابل تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۲۸۹ نفر بوده است. تعداد مرگ به سبب بیماریهای مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۶ نفر، تعداد مرگ به سبب سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳ نفر، تعداد مرگ به سبب بیماریهای ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۲۶ نفر و تعداد مرگ به سبب سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۴ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر زابل به طور متوسط ۱۳۲ میلیون دلار معادل با ۳هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
منبع:

1401/08/30
10:25:23
5.0 / 5
61
تگهای خبر: آب , آلاینده , آلودگی , اقلیم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
حیوان خانگی - خرید و فروش حیوانات خانگی
petiab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت حیوان خانگی محفوظ است (پت یاب)

حیوان خانگی حیوان خانگی

خرید و فروش حیوانات خانگی