در گزارش حیوان خانگی عنوان شد؛

آرتمیا به قلمرو حیات خود بازگشت، واردات ۵۰ تن تخم آرتمیا به كشور

آرتمیا به قلمرو حیات خود بازگشت، واردات ۵۰ تن تخم آرتمیا به كشور به گزارش حیوان خانگی بعد از نزدیك سه دهه بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه، آرتمیا تنها موجود این تالاب پرارزش كه با خطر انقراض دست و پنجه نرم می كرد این روزها با بهبود شرایط به قلمرو حیات خود بازگشته است.


خبرگزاری مهر - گروه استان ها: سكینه اسمی- آرتمیا سخت پوست ریز و قرمز رنگی كه ارزش اقتصادی بسیار بالای آن در دنیا از این موجود بعنوان یكی از گونه های جانوری بسیار پرارزش ساخته است امروز پس از سه دهه نایابی و كم پیدا شدن در دریاچه ارومیه به وفور در آب این تالاب مشاهده می شود. بر مبنای اعلام كارشناسان قیمت هر كیلوگرم آرتمیا در بازارهای جهانی با عنایت به كیفیت آن حدود ۸۰ تا ۱۳۰ دلار است و با عنایت به نیاز و تأمین ۲۶۰ تنی كشور تا آخر برنامه ششم توسعه آرتمیا از راه واردات لزوم و احیای این سخت پوش پرارزش را دو چندان می كند. هم اكنون اقدامات زیادی همچون پرورش آرتمیا در آب های غیرمتعارف، استخرهای پلاستیكی و سایر منابع آبی مناسب برای زیست آرتمیا در دست اجراست اما بزرگترین منبع این گونه باارزش دریاچه ارومیه است كه امید می رود با تداوم بهبود شرایط این تالاب زمینه افزایش تعداد و هم فراهم شدن زمینه تولید آرتمیا در كشور فراهم گردد. این روزها در كنار تمام اخبار خوب و بد زیست محیطی افزایش بارش های رحمت الهی و احیای دریاچه ارومیه به همراه زنده شدن تنها موجود پرارزش این تالاب بین المللی زمزمه های امید و نشاط را در میان مردم منطقه و حتی كشور به صدا در آورده است. هر چند خطر انقراض از بیخ گوش آرتمیا گذشته و شرایط برای تداوم و بقای آن در دریاچه ارومیه فراهم شده اما هنوز برای اقتصادی شدن و تولید به همراه تأمین نیاز كشور به آرتمیا راه و فاصله بسیار زیادی هست كه كم كردن این راه نیازمند برنامه ریزی دقیق، اعتبارات مورد نیاز و اقدامات كارشناسی است در این راستا برای آشنایی در مورد آخرین وضعیت این سخت پوست با ارزش اقتصادی بسیار بالا سراغ رئیس مركز تحقیقات آرتمیای كشور رفته ایم.
میزان نوزاد آرتمیا در دریاچه ارومیه به ۴۰۰ عدد در هر مترمكعب رسید رئیس مركز تحقیقات آرتمیای كشور در مورد آخرین وضعیت زیست آرتمیا در دریاچه ارومیه و كشور به خبرنگار مهر اظهار داشت: با بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه در نزدیك سه دهه گذشته آرتمیا تنها موجود زنده دریاچه هم با شرایط بحرانی شدیدی مواجه بود به صورتی كه در دو ماه ابتدای سال ۹۷ هیچ گونه مراحل زیستی آرتمیا مشاهده نشد. علی نكویی فرد تصریح كرد: این در شرایطی است كه امسال با بهبود شرایط دریاچه ارومیه پس از دو دهه آرتمیا به صورت زنده در سطح آب دریاچه ارومیه مشاهده شده و تعداد آن هم به صورت قابل توجهی در حال افزایش می باشد. وی با اشاره به افزایش ۱۰۷ سانتیمتری سطح تراز دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته عنوان كرد: افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه باعث كاهش ۲۰۰ گرمی میزان شوری دریاچه ارومیه و بهبود بالای شرایط زیست محیطی تنها موجود این تالاب بین المللی شده به طوری الان سطح شوری دریاچه ارومیه امروز به ۱۵۰ گرم در لیتر رسیده كه این میزان پارسال ۳۴۰ تا ۳۵۰ گرم در لیتر بود. نكویی فرد افزود: بر مبنای آخرین ارزیابی ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه كه بعد از افزایش تراز آب دریاچه در اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد، در هر مترمكعب از آب این زیست بوم ۴۰۰ عدد نوزاد، ۴۰۰ عدد آرتمیای جوان و ۲۰۰ عدد آرتمیای بالغ وجود دارد.
آرتمیا خطر انقراض را پشت سر گذاشته است وی با اشاره به اینكه الان با عنایت به ذخایر سیست آرتمیا و بهبود شرایط دریاچه ارومیه خطر انقراض این گونه با ارزش رفع شده است اظهار داشت: اگر شرایط بهبود دریاچه ارومیه تداوم داشته باشد می توان ضمن احیای ذخایر این موجود پرارزش امیدوار به تولید و تأمین بخشی از نیاز كشور به آرتمیا از دریاچه ارومیه هم بود. نكویی فرد با اشاره به روند چشم گیر و رشد بالای جلبك دونالیلا سالینا بعنوان غذای اصلی آرتمیا به تعداد ۱۲- ۱۰ میلیون سلول در هر لیتر آب دریاچه اظهار داشت: این جلبك غذای اصلی آرتمیا به حساب می آید كه با رشد چشم گیر این جلبك می توان در ماه های آتی شاهد جمعیت بالای آرتمیای زنده در دریاچه ارومیه بود. رئیس مركز تحقیقات آرتمیای كشور وی اظهار داشت: آرتمیای ماده در شرایط عادی و مطلوب روزانه ۵۴ نوزاد و در طول عمر خود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تخم مقاوم (سیست) آزاد می كند و تخم آرتمیا با عنایت به كیفیت آن با قیمتی بین ۸۰ تا ۱۳۰ دلار قابلیت فروش دارد. نكویی فرد افزود: آرتمیا اورمیانا در شوری بین ۱۰ تا ۳۰۰ گرم در لیتر قابلیت زیست دارد، ولی ۸۰ تا ۱۵۰ گرم شوری در هر لیتر شرایط مطلوب برای زیست این موجود به حساب می آید كه این شرایط الان فراهم است. وی افزود: در شرایط خشكی سیست (تخم) در نمك می تواند قدرت حیات خویش را پایدار كند و مبحث بستگی به شرایط زیست محیطی آن دارد؛ بگونه ای كه جنین موجود در تخم مقاوم می تواند تا چندین سال خویش را در نمك حفظ كند.
دومین بانك ژن آرتمیای دنیا در ارومیه راه اندازی شده است رئیس مركز تحقیقات آرتمیای كشور در مورد ذخایر آرتمیا در ارومیه و كشور اظهار داشت: پس از چندین سال مطالعه انجام گرفته با هدف شناسنامه دار كردن و صیانت از آرتمیا بانك ژن آرتمیا بعنوان دومین بانك ژن دنیا در ارومیه بهمن ماه سال ۹۷ افتتاح شد. وی افزود: در این بانك ژن از ۱۷ نقطه كشور كه آرتمیا در آنها وجود داشت به همراه ۴۲ نقطه دنیا سیست های آرتمیا به همراه آرتمیا ارومیانا گونه اختصاصی دریاچه ارومیه جمع آوری و در این بانك ژن نگهداری می شود. نكویی فرد از پرورش و نگهداری بانك ژن آرتمیا به صورت زنده در ارومیه هم اطلاع داد و افزود: الان در هشت استخر با پوشش پلاستكی كه در ارومیه راه اندازی شده آرتمیا به صورت زنده با هدف بقای نسل و پیشگیری از هر گونه خدشه به آن پرورش و نگهداری می شود. وی در مورد نیاز كشور به آرتمیا عنوان كرد: آرتمیا غذای اصلی میگو، ماهیان دریایی، ماهی های زینتی و ماهیان خاویاری در مرحله اولیه رشد است و در مرحله لارو یا همان نوزاد، این موجودات برای رشد به آرتمیا نیاز دارند به نحوی كه اگر امروز آرتمیا از سیستم تغذیه آبزیان حذف شود، صنعت آبزی پروری با مشكل مواجه و از بین خواهد رفت. نكویی فرد با تاكید بر اینكه آرتمیای دریاچه ارومیه یكی از هفت گونه شناخته شده آرتمیا در جهان و دارای ۵۲ درصد پروتئین و چهاردرصد چربی است اظهار داشت: الان برای تأمین نیاز كشور در صنعت آبزی پروری ۵۰ تن تخم آرتمیا وارد كشور می شود. رئیس مركز تحقیقات آرتمیای كشور با اشاره به اینكه تاپایان برنامه ششم توسعه باید ۲۶۰ تن تخم آرتمیا وارد كشور شود اضافه كرد: هم اكنون تمام نیاز كشور به آرتمیا از راه واردات تأمین می شود ولی بر مبنای برنامه زمان بندی تلاش داریم پس از احیا و صیانت از این گونه پرارزش به مرحله اقتصادی كردن آن هم برسیم.
پرورش آرتمیا در آب های غیرمتعارف در كشور رئیس مركز تحقیقات آرتمیای كشور با اشاره به اینكه سیست آرتمیا از سال ۱۳۷۶ در این مركز به صورت خشك و در شرایط خلاء در سردخانه نگهداری می شود اضافه كرد: یكی از شرایط نگهداری تخم آرتمیا نگهداری در آب نمك اشباع و شیوه دیگر نگهداری خشك شده آن در جوار نمك است هرچند در شرایط خشك و آبگیری شده توان ادامه بقا تا ۲۰ سال را دارد ولی در بعضی مناطق از دریاچه قدرت احیا بعد از ۲۰ سال هم ثبت شده است. نكویی فرد با اشاره به اینكه برای پرورش و تأمین نیاز كشور به آرتمیا برنامه و طرح های تحقیقاتی زیادی در دست اجرا داریم اظهار داشت: یكی از این طرح ها پرورش و تولید آرتمیا در آب های غیرمتعارف كشور است كه یكی از این منابع تالاب میقان در استان مركزی است كه به صورت مشترك با استان مركزی در دست اجراست. رئیس مركز تحقیقات آرتمیای كشور با اشاره به پایش ذخایر آرتمیا در دریاچه ارومیه طی دو سال قبل و در چهار ایستگاه اظهار داشت: امسال در نظر داریم تعداد مراكز پایش در ۱۰ نقطه از دریاچه ارومیه صورت گیرد كه تحقق آن نیازمند تأمین اعتبار مورد نیاز است. نكویی فرد با اشاره به اینكه بزرگترین منبع آرتمیا در كشور دریاچه ارومیه است كه متأسفانه در شرایط بحرانی قرار دارد اضافه كرد: با عنایت به تهدیدات زیست محیطی آرتمیا در كشور هم اكنون تنها بر روی احیا و نجات این گونه متمركز شده ایم و با عنایت به نیاز بالای كشور و ارزش اقتصادی بالای آرتمیا الان در تولید آن گرفتار ضعف هستیم كه اگر شرایط بهبود دریاچه ارومیه تداوم داشته باشد در سال های آتی امیدواریم بتوانیم به مرحله تولید هم برسیم. رئیس مركز تحقیقات آرتمیای كشور در مورد سایر طرح های پرورش، نگهداری و تولید آرتمیا در كشور اضافه كرد: بازسازی و احیای ذخایر آرتمیا، جلبك ها و میكرو ارگانیسم های دریاچه ارومیه، تولید و پرورش آرتمیا در محیط بسته، ایجاد خزانه ژنتیكی، فرآوری و پرورش "جلبك های دونالیلا و كلرلا" و تولید پودر خشك از آنها و اجرای طرح پایلوت پرورش آرتمیا در استخرهای خاكی فسندورز میاندوآب، پرورش آرتمیا در دو منطقه گلستان و خوزستان، به همراه فراهم كردن زمینه تولید آرتمیا در تالاب میقان استان مركزی از سایر اقدامات برای صیانت از آرتمیا در كشور است. آرتمیا بخصوص آرتمیا ارومیانا الان در دنیا در نوع خود برند و خصوصیت خاص خویش را دارد كه در هیچ منطقه نمی توان آنرا یافت با عنایت به ارزش بسیار بالای اقتصادی این گونه و نیاز صنعت آبزی پروری كشور به آرتمیا امید می رود با احیا و بهبود دریاچه ارومیه گام ارزشمند ای در جهت صیانت و تولید این موجود پرارزش هم برداریم.

1398/02/26
15:36:35
5.0 / 5
2173
تگهای خبر: آب , پرورش , جانور , خاك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
حیوان خانگی - خرید و فروش حیوانات خانگی
petiab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت حیوان خانگی محفوظ است (پت یاب)

حیوان خانگی حیوان خانگی

خرید و فروش حیوانات خانگی